2012-13 Women's Ice Hockey Season Preview

Nov 1, 2012

Emily LaRosa, Katie Loiselle and Emily LaRosa preview the upcoming season.